فهرست بستن

« قابل توجه متقاضیان محترم جوجه یکروزه مادر گوشتی »

تحویل جوجه یکروزه پدر و مادر گوشتی به واحدهای مرغ مادر متقاضی محصول شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام) پس از تخصیص نوبت جوجه ریزی با انعقاد قرارداد فروش و ارائه مجوزهای قانونی جوجه‌ریزی (در زمان مقتضی) و براساس ضوابط و مقدورات شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام) صورت می پذیرد.
بدیهی است ثبت درخواست نوبت جوجه ریزی تحت هيچ شرايطي به معني رزرو جوجه، نوبت عقد قرارداد و يا تحويل جوجه نبوده، هيچ تعهدي براي شركت مرغ اجداد زربال (سهامی عام) ايجاد نمي‌نمايد.

درخواستهای ثبت شده

z

ردیفنوع عملیات
وضعیت درخواست
فرم پیشنویس قرارداد
عملیات
فرم پیشنویس قراداد تکمیل شدهسند واریز کل مبلغ قراردادپروانه بهره برداری واحد مرغ مادرحقوقی: روزنامه رسمی صاحبان امضاء اسناد تعهدآور خریدار / حقیقی: کارت ملی خریداروضعیت مدارک لازم پیشنویس قرارداد
ردیفنوع عملیات
وضعیت درخواست
فرم پیشنویس قرارداد
عملیات
فرم پیشنویس قراداد تکمیل شدهسند واریز کل مبلغ قراردادپروانه بهره برداری واحد مرغ مادرحقوقی: روزنامه رسمی صاحبان امضاء اسناد تعهدآور خریدار / حقیقی: کارت ملی خریداروضعیت مدارک لازم پیشنویس قرارداد