فهرست بستن
z

جدید ترین آگهی‌های مناقصه دارو و واکسن

توجه: جدول ذیل هر 5 دقیقه به صورت خودکار تازه سازی می‌گردد.

شماره مناقصهنوع آگهینام واحدمهلت ارسال پیشنهادتاریخ ثبتدریافت فایل مناقصه
شماره مناقصهنوع آگهینام واحدمهلت ارسال پیشنهادتاریخ ثبتدریافت فایل مناقصه

جهت شرکت در مناقصه کلیک نمایید

جدید ترین آگهی‌های مزایده

 

عنوان آگهیشماره مزایدهمهلت ارسال پیشنهاد قیمتنام واحددریافت فایل موارد مورد نیازتاریخ ثبت آگهی
عنوان آگهیشماره مزایدهمهلت ارسال پیشنهاد قیمتنام واحددریافت فایل موارد مورد نیازتاریخ ثبت آگهی

 

shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده فروش مرغ و خروس

shape sale-mozayede

مزایده فروش پرنده حذفی فارم 1و2 مرکز

shape sale-mozayede

آگهی مزایده فروش کود پایان دوره فارم تنکابن

shape sale-mozayede

آگهی مزایده فروش مرغ و خروس حذفی پایان دوره تنکابن

shape-sale-monaghes

مناقصه خرید دودستگاه سیلوفلزی

shape-sale-monaghes

آگهی مناقصه خرید انواع البسه

shape sale-monaghese

آگهی مناقصه سیم های لاکی

shape sale-monaghese

مناقصه خرید 100.000 عدد کیسه لمینت