فهرست بستن

جدید ترین آگهی‌های مناقصه دارو و واکسن

توجه: جدول ذیل هر 5دقیقه به صورت خودکار تازه سازی میگردد.

شماره مناقصهنوع آگهینام واحدمهلت ارسال پیشنهادوضعیت آگهیتاریخ ثبتدریافت فایل موارد مورد نیاز
شماره مناقصهنوع آگهینام واحدمهلت ارسال پیشنهادوضعیت آگهیتاریخ ثبتدریافت فایل موارد مورد نیاز

جهت شرکت در مناقصه کلیک نمایید

جدید ترین آگهی‌های مزایده

توجه: جدول ذیل هر 5دقیقه به صورت خودکار تازه سازی میگردد.

عنوان آگهیشماره مزایدهمهلت ارسال پیشنهاد قیمتنام واحددریافت فایل موارد مورد نیازتاریخ ثبت آگهی
عنوان آگهیشماره مزایدهمهلت ارسال پیشنهاد قیمتنام واحددریافت فایل موارد مورد نیازتاریخ ثبت آگهی

 

shape sale-mozayede

مزایده فروش پرنده حذفی میان دوره زرین پر کیان

shape sale-mozayede

مزایده فروش پرنده حذفی میان دوره واحد لاکان

shape sale-mozayede

مزایده فروش کود پایان دوره سپیدان

shape sale-mozayede

مزایده فروش مرغ و خروس حذفی سپیدان

shape sale-monaghese

مناقصه نایلون (نوبت دوم)

shape sale-monaghese

مناقصه سیلو (نوبت دوم)

shape sale-monaghese

خرید یک دستگاه دیگ پخت ضایعات

shape sale-monaghese

مناقصه خرید یخساز