فهرست بستن
z

جدید ترین آگهی‌های مناقصه دارو و واکسن

توجه: جدول ذیل هر 5دقیقه به صورت خودکار تازه سازی می‌گردد.

شماره مناقصهنوع آگهینام واحدمهلت ارسال پیشنهادوضعیت آگهیتاریخ ثبتدریافت فایل مناقصه
شماره مناقصهنوع آگهینام واحدمهلت ارسال پیشنهادوضعیت آگهیتاریخ ثبتدریافت فایل مناقصه

جهت شرکت در مناقصه کلیک نمایید

جدید ترین آگهی‌های مزایده

 

عنوان آگهیشماره مزایدهمهلت ارسال پیشنهاد قیمتنام واحددریافت فایل موارد مورد نیازتاریخ ثبت آگهی
عنوان آگهیشماره مزایدهمهلت ارسال پیشنهاد قیمتنام واحددریافت فایل موارد مورد نیازتاریخ ثبت آگهی

 

shape sale-mozayede

آگهی مزایده فروش کود پایان دوره فارم تنکابن

shape sale-mozayede

آگهی مزایده فروش مرغ و خروس حذفی پایان دوره تنکابن

shape sale-mozayede

مزایده فروش پرنده حذفی میان دوره زرین پر کیان

shape sale-mozayede

مزایده فروش پرنده حذفی میان دوره واحد لاکان

shape sale-monaghese

مناقصه خرید 100.000 عدد کیسه لمینت

shape sale-monaghese

مناقصه نایلون (نوبت دوم)

shape sale-monaghese

مناقصه سیلو (نوبت دوم)

shape sale-monaghese

خرید یک دستگاه دیگ پخت ضایعات