فهرست بستن
shape sale-monaghese

آگهی مناقصه اجرای تجهیزات کشتارگاه طیور

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات کشتارگاه طیور در دست احداث خود را  مطابق شرایط فنی مورد نظر…

shape sale-monaghese

آگهی مناقصه سردخانه

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد خرید تجهیزات و اجرای سیستم برودتی کشتارگاه صنعتی در دست احداث خود را در آمل از طریق مناقصه…

shape sale-monaghese

آگهی مناقصه تصفیه خانه فاضلاب

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد خرید تجهیزات و اجرای سیستم تصفیه‌خانه کشتارگاه صنعتی در دست احداث خود را در آمل از طریق مناقصه عمومی…

shape sale-monaghese

آگهی مناقصه ۱۶۰۰ تن پوشال برنج از تاریخ ۹۸/۰۵/۰۸

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد  از طریق مناقصه نسبت به خرید میزان ۱۶۰۰ تن پوشال برنج در طول یکسال مطابق با شرایط مورد…