فهرست بستن

خرید دستگاه های سرمایشی و سیستم سرمایشی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به خرید دستگاهای سرمایشی و سیستم سرمایشی مورد نیاز واحد ضیابر از طریق مناقصه اقدام نماید از کلیه فروشندگان حقیقی و حقوقی فعال دعوت می نماید از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز جهت دریافت اسناد مناقصه در تهران و رشت با شماره های 02162874772 و 09108961369 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مشابه