فهرست بستن
shape sale-monaghese

آگهی مناقصه داکت فن طولی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه و خرید داکت فن طولی از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از فروشندگان واجد شرایط دعوت…

shape sale-monaghese

آگهی مناقصه خرید پلاستیکهای لفاف

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه پلاستیک های مرغ لفاف و خیاری و پلاستیک شیت از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از…

shape sale-monaghese

آگهی مناقصه نوبت دوم کیسه

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه و خرید کیسه 90 *60 طی سفارش خرید 13159 از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از…

shape sale-monaghese

آگهی مناقصه نوبت دوم خرید سوزن کلیپس بسته بندی مرغ

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه خرید سوزن کلیپس بسته بندی مرغ از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از تولیدکنندگان واجد شرایط…

shape sale-monaghese

آگهی مناقصه خرید تیلر

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه یک دستگاه تیلر 13 اسب میتسوبیشی با گیربکس از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از تولیدکنندگان…

shape sale-monaghese

آگهی وبت دوم مناقصه خرید اتیکت ن

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه اتیکت‌های بسته بندی محصولات از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت بعمل…

shape sale-monaghese

آگهی مناقصه خرید گریس

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه و خرید گریس EP2 طی سفارش خریدهای 32287 از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از تولیدکنندگان…

shape sale-monaghese

اگهی مناقصه البسه

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به خرید انواع البسه مورد نیاز خود از طریق مناقصه اقدام نماید، از کلیه فروشندگان حقیقی و…

shape sale-monaghese

مناقصه نوبت دوم ظروف بسته بندی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه ظروف بسته بندی محصولات از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت بعمل…

shape sale-monaghese

مناقصه البسه

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به خرید انواع البسه مورد نیاز خود از طریق مناقصه اقدام نماید از کلیه فروشندگان حقیقی و…