فهرست بستن
shape sale-monaghese

مناقصه خرید و نصب سیستم پد کولینگ

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسب به خرید و نصب 26 دستگاه سیستم پد کولینگ بصورت کامل ( با تمام قطعات و متعلقات…

shape sale-monaghese

مناقصه خرید کیسه لمینت (نوبت دوم)

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به خرید کیسه لمینت با مشخصات ذیل اقدام نماید: ابعاد ( 60 *90 مفید) وزن(85 الی 90…

shape sale-monaghese

آگهی مناقصه خرید سلفون

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به خرید 500 رول سلفون ، 14میکرون ، 4555 متری،عرض 38 الی 40 اقدام نماید. متقاضیان شرکت…

shape sale-monaghese

مناقصه خرید کیسه لمینت

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به خرید کیسه لمینت با مشخصات ذیل اقدام نماید: ابعاد ( 60 *90 مفید) وزن(85 الی 90…

کود-مرغی6

آگهی عمومی دعوت به همکاری – متقاضیان خرید محصولات متفرقه

شرکت اجداد زربال در نظر دارد به دلیل ارتقای سیستم بازرگانی خود و رعایت اصل عدالت و شفافیت نسبت به ثبت نام و ارائه کد…

an-egg

آگهی عمومی دعوت به همکاری – متقاضیان خرید محصولات متفرقه

شرکت اجداد زربال در نظر دارد به دلیل ارتقای سیستم بازرگانی خود و رعایت اصل عدالت و شفافیت نسبت به ثبت نام و ارائه کد…

shape sale-monaghese

مناقصه دستگاه بسته بندي تري سیلر با ظرفیت 10 سیکل در دقیقه

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت دستگاه بسته بندي تري سیلر با ظرفیت 10 سیکل در دقیقه به تعداد دو عدد واقع در…

shape sale-monaghese

مناقصه تجهیزات تولید غذای آماده

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تولید محصولات فرآوری شده غذای آماده و نیمه آماده شامل انواع ناگت، شنیسل، انواع سوخاری و ……

shape sale-monaghese

آگهی مناقصه خرید ترانسفر

شرکت مرغ اجداد زربال جهت خط کشتار کشتارگاه زربال نیاز به دو عدد ترانسفر 1- خط 1 (کشتار) به 2 (تخلیه اندرونه اتوماتیک) 2- خط…

shape sale-monaghese

خرید دستگاه های سرمایشی و سیستم سرمایشی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به خرید دستگاهای سرمایشی و سیستم سرمایشی مورد نیاز واحد ضیابر از طریق مناقصه اقدام نماید از…