فهرست بستن

آگهی مزایده مرغ و خروس پایان دوره تا مورخ 1400/06/10

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ و خروس پایان دوره خود را در استان فارس با وزن تقریبی 120تن جهت کشتار از طریق مزایده به فروش برساند. علاقه مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده، حداکثر تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1400/06/10 با شماره 62874733-021 تماس حاصل فرمایند.

مطالب مشابه