فهرست بستن

مرغ‌ها در واحدهای مرغداری گرسنه مانده‌اند

مرغ‌ها در واحدهای مرغداری گرسنه مانده‌اند

نائب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه به دلیل عدم توزیع نهادهای دامی دولتی مرغ‌ها در واحدهای مرغداری گرسنه مانده‌اند، گفت: حدود ۳ ماه است که هیچ نهاده دامی در اختیار مرغداران قرار نگرفته است.
خبرها حاکی از آن است که در چند ماهه اخیر دولت نهاده‌های  دامی در اختیار مرغدارن قرار نداده است، مرغدارانی که توان مالی دارند از بازار آزاد نهاده‌ها را می‌خرند و آن‌های که نقدینگی ندارد مرغ‌هایشان گرسنه مانده‌اند.
عدم تحویل نهاده‌های دامی در حالی است که سامانه بازارگاه (سامانه ثبت دریافت سهمیه نهاده های دامی) باز است و مرغداران درمانده به امید دریافت نهاده اقدام به ثبت در خواست می‌کنند.
حبیب اسدالله نژاد، نائب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور، در این باره  گفت: از حدود ۳ ماه پیش هیچ نهاده دولتی در اختیار مرغداران قرار نگرفته است.
وی یادآور شد: این مدت معادل ۲ دوره پرورش مرغ گوشتی در واحدهای مرغداری است.
اسدالله نژاد با تاکید بر اینکه سامانه بازارگاه برای ثبت درخواست مرغداران باز است، اظهار کرد: مرغداران امکان ورود به سامانه و ثبت درخواست دریافت نهاده‌های دامی دولتی را دارند، اما محموله‌ای در سامانه برای تحویل به آن‌ها بارگذاری نمی‌شود.
به گفته وی؛ جالب آن است که در این چند ماه نهاده‌های دامی در بازار آزاد با قیمت‌های چند برابری به وفور یافت می‌شود.
وی تصریح کرد: آن دسته مرغدارانی که توان مالی دارند نهاده‌ها را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و آن‌های که توان مالی ندارد مرغ هایشان در واحدهای مرغداری گرسنه مانده‌اند.
اسدالله نژاد در پاسخ به این پرسش که چگونه نهاده دامی که تماما یارانه است در بازرگاه نیست اما در بازار آزاد به وفور یافت می‌شود، گفت: در این موضوع دو احتمال را می‌توان در نظر گرفت؛ یکی انحراف نهاده‌های دامی قبل از عرضه در سامانه بازارگاه و دیگری اقدام برخی از مرغداران به فروش نهاده‌های دریافتی در بازار آزاد است.
وی تصریح کرد: مرغدارانی هستند که نهاد‌ های دامی دولتی با تاخیر و بعد از پایان دوره پرورش به دستشان رسیده است و آن ها اقدام به فروش نهاده در بازار کرده‌اند.
اسدالله نژاد معتقد است؛ با توجه به آنکه این مرغداران خود مجبور به تامین نهاده از بازار آزاد شده‌اند و هزینه تمام شده آن‌ها بالا بوده، فروش سهیمه نهاده‌های دامی دولتی در بازار آزاد را حق خود می‌دانند.
 نائب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی افزود: برخی دیگر از مرغداران نیز اقدام به کشتار گله در سن پایین می‌کنند که این امر موجب باقی مانده مقداری از نهاده‌های دامی دولتی در انبارشان می‌شود که اقدام به عرضه آن در بازار آزاد می‌کنند.

بازدیدها: 433

مطالب مشابه