فهرست بستن

مرغداران رغبتی به جوجه ریزی ندارند.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت: مرغداران می دانند که عدم امکان تامین نهاده و از طرفی اصرار ستاد تنظیم بازار به اجرای قیمت مصوب، باعث ضرر و زیان آنها خواهد شد و بنابراین میل و رغبت آنها به جوجه ریزی کاهش یافته است.
حبیب اسدالله نژاد در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ مصوب جدیدی که اخیرا ستاد تنظیم بازار برای مرغ زنده تعیین کرده با قیمت تمام شده آن برای تولیدکنندگان هم خوانی دارد یا خیر؟ گفت: اگر دولت ١٠٠ درصد نهاده های مورد نیاز مرغداریها  را تامین کند، نرخ  ۱۴ هزار و ۴۰۰تومان برای مرغ زنده منطقی  و مناسب است، اما اگر تامین نشود، این نرخ نمی تواند نیاز تولیدکنندگان را برای خرید مایحتاج  اولیه واحدهای مرغداری تامین کند.
وی در ادامه گفت: اگر ۵۰ درصد نهاده های مورد نیاز طیور توسط دولت تامین شود، قیمت تمام شده مرغ زنده ۱۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزار تومان خواهد بود و قیمت مرغ گرم نیز ۲۵ هزارتومان می شود، اما در حال حاضر حدود ۴۰ درصد نهاده ها با قیمت مصوب به دست تولیدکنندگان می رسد و آنها مجبورند مابقی را خودشان از بازار آزاد تهیه کنند.
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت سویا در بازار آزاد به ۱۵ هزارتومان رسیده است؛ درحالی که چندی پیش قیمت آن ۴۰۰۰ تومان بود. همچنین قیمت ذرت دو برابر و قیمت واکسن و دارو نیز چهار برابر شده است.
اسدالله نژاد با بیان اینکه امیدواریم دولت به تعهدات خود در تامین نهاده های دامی عمل کند زیرا در غیر این صورت تولیدکنندگان دیگر شهامت و رغبت جوجه ریزی نخواهند داشت، گفت: با توجه به اینکه ارز مورد نیاز برای تامین نهاده های دامی تخصیص داده شده، انتظار می رود اگر مشکلی یا نشتی در توزیع این نهاده ها وجود دارد، حل و جلوی آن گرفته شود و این نهاده ها به درستی میان واحدهای مرغداری توزیع شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا جوجه ریزی در  ماه های اخیر کاهش یافته است؟ گفت: مرغداران می دانند که عدم امکان تامین نهاده و از طرفی اصرار ستاد تنظیم بازار به اجرای قیمت مصوب باعث ضرر و زیان آنها خواهد شد و بنابراین میل و رغبت به جوجه ریزی در تولیدکنندگان کاهش یافته است.
وی در پایان با بیان اینکه حجم نهاده های ورودی به بازارگاه کافی نیست، افزود: تخصیص نهاده در سامانه بازارگاه به واحدهای مرغداری صورت گرفته، اما نهاده تامین نشده است. برخی از واحدهایی که جوجه ریزی انجام داده اند به میزان اندکی نهاده دریافت کرده اند ولی این موضوع شامل حال همه  مرغداری ها نمی شود.

بازدیدها: 1,041

مطالب مشابه