فهرست بستن

مرغداران خواستار افزایش قیمت مصوب مرغ شدند

مرغداران خواستار افزایش قیمت مصوب مرغ شدند

کانون سراسری مرغداران گوشتی در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار بازنگری در قیمت مصوب مرغ با توجه به افزایش نرخ مولفه‌های تولید شدند.

در متن این نامه آمده است؛

جناب آقای دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی

احتراماً به استحضار می‌رساند قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ گوشتی در سال جاری افزایش قابل توجهی داشته است و به دلیل برگزاری انتخابات و حساسیت‌های اجتماعی آن موضوع بازنگری قیمت مرغ تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.

مزید اطلاع قیمت مصوب کنونی که در فروردین ماه ابلاغ شد قیمت مربوط به دی ماه سال ۹۹ و پس از افزایش قیمت ذرت و سویا بوده و افزایش هزینه‌های ۷ ماه اخیر به ویژه سال جدید در آن لحاظ نشده است.

با توجه به افزایش تمامی مؤلفه‌های تولید در سال جاری و قیمت افسارگسیخته جوجه یک روزه که تا دو برابر قیمت مصوب نیز عرضه شد، در حال حاضر تولیدکنندگان مرغ گوشتی با ضرر سنگین مواجه هستند و بدون تردید ادامه این وضعیت تولید کشور را در ماه‌های آتی با خطر جدی کمبود مرغ مواجه خواهد کرد، چرا که انگیزه و توانی برای تولیدکنندگان مرغ گوشتی وجود نخواهد داشت.

بنابراین با توجه به مسائل مذکور برای جلوگیری از بحران پیش رو و با عنایت به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در حمایت از تولید تقاضامند است نسبت به بازنگری، تصویب و ابلاغ قیمت جدید مرغ بر اساس هزینه‌های کنونی به قید فوریت دستورات مقتضی مبذول فرمائید. قبلاً از همکاری جنابعالی کمال امتنان را دارم

همچنین آنالیز قیمت مرغ زنده به پیوست تقدم می‌شود.

مطالب مشابه