فهرست بستن

سه ویژگی که نشانگر سلامت مرغ تخمگذار و پوستۀ تخم مرغ است

سه ویژگی که نشانگر سلامت مرغ تخمگذار و پوستۀ تخم مرغ است

امروزه عمر مفید مرغ تخمگذار در حدود 100 هفته است و در این بازۀ زمانی انتظار می رود که آنها در حدود 500 تخم مرغ با پوستۀ سالم و محکم تولید کنند. بدین منظور تولید کنندگان و پرورش دهندگان بایستی از وجود این خصائص در مرغ تخمگذار اطمینان حاصل کنند:

برخورداری از یک بنیۀ درشت و قوی
یک مرغ تخمگذار قوی از سلامت کامل برخوردار است و بدین ترتیب سریع تر و راحت تر از چنگال بیماری و چالش های مربوط به سلامتی رهایی می یابد و بدن آماده تری برای تخمگذاری خواهد داشت.
برخورداری از بنیۀ قوی به خصوص در مراحل آغازین زندگی مرغ که واکسن دریافت می کند بسیار اهمیت دارد. بسته به منطقۀ زندگی پرنده، یک مرغ ممکن است تا 10 نوع واکسن هم دریافت کند. بدون برخورداری از یک بنیۀ قوی، بدن مرغ قادر نخواهد بود آنتی بادی مورد نیاز بدن برای مقابله با بیماری ها را تولید کند.اسکلت قوی و پاهای سالم
برخورداری از پاهای سالم و اسکلت قوی در همان مراحل آغازین حیات مرغ به دو دلیل از اهمیت برخوردار است. نخست آنکه چنانچه مرغ تا سن 15 هفتگی از تراکم استخوانی کافی برخوردار نگردد، در مرحلۀ تولید تخم ممکن است دچار ترک های استخوان شود که این امر بر روی سلامت کلی او تأثیر می گذارد. دلیل دیگر آن است که سلامت اسکلت تأثیر مستقیم بر روی کیفیت پوستۀ تخم مرغ دارد. پوستۀ تخم مرغ ساختار خود را از ذخیرۀ کلسیم استخوانی مرغ می گیرد بنابراین چنانچه اسکلت قوی نداشته باشد پوسته کیفیت پایینی خواهد داشت.

تداوم در تخمگذاری  
تداوم در تخمگذاری از فاکتورهایی است که مستقیماً بر روی سودآوری صنعت تخم مرغ تأثیر می گذارد. آنچه که بیش از رسیدن به اوج تولید برای هر گلۀ ژنتیکی اهمیت دارد نگه داشتن گله به مدت چند هفته بر روی تولید حداکثری است.
با بالا بردن قوت و سلامت اسکلت بدن مرغ، می توان به تولید حداکثری که در چرخۀ حیات مرغ مورد نظر هست، رسید.
روندی که صنعت در پیش گرفته چالش های جدیدی برای تولیدکنندگان تخم مرغ به وجود آورده است
با اینحال روالی که صنعت در پیش گرفته و تقاضای مصرف کننده از سوی دیگر، دستیابی تولیدکننده به ویژگی های ایده آل برای مرغ تخمگذارش را سخت تر ساخته است. در اینجا برخی از این چالش ها را مرور می کنیم:

پرورش مرغ با سیستم خارج از قفس
امروزه مسألۀ رفاه حال حیوانات برای مصرف کننده بیش از گذشته مطرح است بنابراین بازار تولید تخم مرغ در سیستم بدون قفس نیز رو به رشد است.
همین امر پرورش طیور را برای مرغدار بسیار سخت تر کرده است. در سیستم پرورش مرغ بدون قفس، مرغ ها بیشتر در دور و اطراف چرخ می زنند بنابراین احتمال زخم شدن یا آسیب پاها یا اسکلت مرغ بیشتر مطرح است و از سوی دیگر، طیور معمولاً بدون مصرف آنتی بیوتیک پرورش می یابند. بنابراین در این سیستم پرنده ها بیشتر در معرض آلودگی باکتریایی و ویروسی قرار می گیرند.

تخم مرغ های غنی شده
مصرف کنندگان همچنین به دنبال تخم مرغ هایی هستند که آنها را از سلامت بیشتر برخوردار سازد. این امر منجر به رشد پیدایش تخم مرغ های غنی از ویتامین در بازار مصرف شده است. غنی کردن خوراک طیور با مکمل ها منجر به غنی شدن زرده و آلبومین با مواد معدنی مثل آهن، روی، و سلنیوم می گردد.
غنی کردن جیرۀ خوراک با مکمل ها از یک روزگی یکی از بهترین تدابیر برای استحکام اسکلت طیور و سلامت پاها و متعاقباً ارتقاء کیفیت پوستۀ تخم مرغ است.

بازدیدها: 602

مطالب مشابه