فهرست بستن

بررسی وضعیت تامین نهاده های دامی با حضور وزیر

بررسی وضعیت تامین نهاده های دامی با حضور وزیر

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی آخرین وضعیت نهاده‌های دامی و همچنین نهاده‌های کشاورزی برای کشت پاییزه را بررسی می‌کند.
در نشست روز(یکشنبه 25 مهرماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی کلیات طرح‌های جهش تولید کشاورزی و منابع طبیعی و نحوه پرداخت به موقع غرامت خسارت دیدگان بیمه کشاورزان بررسی می‌شود.

گفتنی است اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نشست روز (سه شنبه 27 مهرماه) با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسئولین ذی‌ربط آخرین وضعیت نهاده‌های دامی و همچنین نهاده‌های کشاورزی برای کشت پاییزه را بررسی می‌کنند.

لازم به ذکر است طرح ساماندهی محصولات کشاورزی و طرح احیاء تبصره 4 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگها و مراتع در نشست روز (سه شنبه 27 مهرماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

بازدیدها: 379

مطالب مشابه