فهرست بستن

مرغ ۵ نرخی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با ایجاد تنش و افزایش قیمت بی سابقه در بازار مرغ، در روزهایی اخیر شاهد قیمت گذاری جدید و متفاوت در…