فهرست بستن

مناقصه پلاستیک نوبت دوم

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه پلاستیک خیاری و پلاستیک شیت محصولات از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید که تا 7 روز پس از تاریخ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: آمل کیلومتر 9 جاده آمل به چمستان کشتارگاه زربال واحد تدارکات مراجعه یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8 و 01143132657 داخلی 411 و 415 تماس حاصل نمایند.  این شرکت در رد یا قبول پیشنهاد‌های ارائه شده مختار می‌باشد.

ابعادموضوعتعداد
1پلاستیک خیاری4.000 کیلو
2پلاستیک شیت محصولات1.000 کیلو

مطالب مشابه