فهرست بستن

مناقصه نوبت دوم ظروف

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه ظروف بسته بندی محصولات از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید که تا 7 روز پس از تاریخ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: آمل کیلومتر 9 جاده آمل به چمستان کشتارگاه زربال واحد تدارکات مراجعه یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8 و 01143132657 داخلی 411 و 415 تماس حاصل نمایند. این شرکت در رد یا قبول پیشنهاد‌های ارائه شده مختار می‌باشد.

ابعادموضوعتعداد
1ظرف فوم کد 2400.000عدد
2ظرف فوم کد 55.000 عدد
 ظرف pp  کد 4250.000 عدد
 ظرف pp کد 550.000 عدد

مطالب مشابه