فهرست بستن

مناقصه نوبت دوم سلفون

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه سلفون بسته بندی محصولات از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از کلیه تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید که تا 7 روز پس از تاریخ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: آمل کیلومتر 9 جاده آمل به چمستان کشتارگاه زربال واحد تدارکات مراجعه یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8 و 01143132657 داخلی 411 و 415 تماس حاصل نمایند. این شرکت در رد یا قبول پیشنهاد‌های ارائه شده مختار می‌باشد.

ردیفموضوعتوضیحاتتعداد
1سلفون دستگاه بسته بندی 16 میکرونsilver375 رول

مطالب مشابه