فهرست بستن

مناقصه نوبت دوم سبد

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت خرید سبدهای مرغ زنده و مرغ پرکنده وسبد محصولات از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید که تا 7 روز پس از تاریخ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: آمل کیلومتر 9 جاده آمل به چمستان کشتارگاه زربال واحد تدارکات مراجعه یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8 و 01143132657 داخلی 411 و 415 تماس حاصل نمایند. این شرکت در رد یا قبول پیشنهاد‌های ارائه شده مختار می‌باشد.

ابعادموضوعمشخصاتتعدادابعاد
1سبد مرغ زندهبدون درب و لوگودار1980 عدد26*47*70
2سبد مرغ پرکنده زرد رنگ 25 کیلویلوگودار1000 عدد26*34*55
3سبد محصولات زرد رنگلوگودار300 عدد56*37*18

مطالب مشابه