فهرست بستن

مناقصه سیلو (نوبت دوم)

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه سیلو 12 تنی و دو دستگاه سیلو 500 تنی و همچنین یک دستگاه سیلو ده تنی ” در مجموع تعداد پنج سیلو” جهت کارخانه دان واقع در شهرستان آمل از طریق مناقصه اقدام نماید، از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان حقیقی و حقوقی فعال دعوت می‌نماید از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز جهت دریافت اسناد مناقصه در با شماره‌ 62874779‌ -021 تماس حاصل فرمایند.

مطالب مشابه