فهرست بستن

مناقصه روغن و گریس نوبت دوم

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه و خرید روغن و گریس از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید که تا 7 روز پس از تاریخ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: آمل کیلومتر 9 جاده آمل به چمستان کشتارگاه زربال واحد تدارکات مراجعه یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8 و 01143132657 داخلی 411 و 415 تماس حاصل نمایند. این شرکت در رد یا قبول پیشنهاد‌های ارائه شده مختار می‌باشد.

ردیفموضوعتعداد
1روغن بهران بردبار 220800 ( لیتر)
2گریس EP21800 ( لیتر )

مطالب مشابه