فهرست بستن

مناقصه دستگاه بسته بندي تري سیلر با ظرفیت 10 سیکل در دقیقه

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت دستگاه بسته بندي تري سیلر با ظرفیت 10 سیکل در دقیقه به تعداد دو عدد واقع در آمل از طریق مناقصه اقدام نماید از کلیه تولید کنندگان و فروشندگان حقیقی و حقوقی فعال دعوت می نماید از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز جهت دریافت اسناد مناقصه با شماره هاي 02162874779 و 09108961369 تماس حاصل فرمایند.

مطالب مشابه