فهرست بستن

مناقصه خرید کیسه 90 *60

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه و خرید کیسه 90 *60 طی سفارش خرید 13159 از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از کلیه تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید که تا 7 روز پس از تاریخ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: آمل کیلومتر 9 جاده آمل به چمستان کشتارگاه زربال امور تدارکات مراجعه یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8 و 01143132657 داخلی 411 و 415 تماس حاصل نمایند.
این شرکت در رد یا قبول پیشنهاد‌های ارائه شده مختار می‌باشد.

ردیفموضوعتعداد
1کیسه 90 * 60100.000 عدد

مطالب مشابه