فهرست بستن

مقاله تغذیه مرغان مادر گوشتی مدرن در قسمت انتشارات سایت قرار گرفت

امروزه نقش بسزای تغذیه در پرورش طیور صنعتی از جمله مرغ مادر گوشتی بخوبی اثبات و نمایان شده است. دستیابی به اوزان اولیه در ابتدای پرورش در گرو بکارگیری استراتژی­های صحیح مدیریتی به ویژه رعایت کامل اصول تغذیه ای است. همچنین بروز حداکثر پتانسیل تولید مثلی پرندگان در دوره تولید در گرو تغذیه صحیح، با توجه ویژه بر دان دهی قبل و بعد از پیک است.

مقاله حاضر در برگیرنده نکات کلیدی تغذیه مرغ­های مادر با تمرکز بر تغذیه و دان دهی در دوره تولید می­باشد. همچنین در این مقاله تلاش شده است تا با طرح چالش­ های موجود در مدیریت تغذیه و دان دهی مرغ مادر در دوره تولید، راهکار­های علمی و عملی پیش روی متخصصین و کارشناسان امر قرار داده شود.

بازدیدها: 911

مطالب مشابه