فهرست بستن
shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده فروش مرغ و خروس حذفی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ و خروس حذفی خود (استان مازندران) را با وزن تقریبی 9.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده به…

shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده فروش مرغ و خروس حذفی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ و خروس حذفی خود (استان گیلان) را با وزن تقریبی 13.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده به…

shape sale-mozayede

مزايده فروش خودرو

شرکت مرغ اجداد زربال ، در نظر دارد تعداد 25 دستگاه خودروي سواري متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند علاقمندان به…

shape sale-mozayede

مزایده سیستم کامل برودتی فریونی دست دوم

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد سیستم کامل برودتی فریونی دست دوم را که شامل( 4 دستگاه کمپرسور فریونی،3 دستگاه کندانسور فریونی، 1 دستگاه…

shape sale-mozayede

مزایده مرحله دوم ملک مازاد

شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام ) در نظر دارد ازتاریخ 18/08/1401 لغایت 25/08/1401یک فقره از املاک مازاد خویش را از طریق مزایده بفروش برساند…

shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده فروش کود

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود استان مازندران-تنکابن ( را با وزن تقریبی 000.500 کیلوگرم) از طریق برگزاری مزایده…

shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده فروش مرغ و خروس حذفی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ و خروس حذفی خود (استان فارس–سپیدان ) را با وزن تقریبی 75.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده…

shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده فروش کود

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود (استان فارس–سپیدان ) را با وزن تقریبی 700.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده…

shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده

شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام ) در نظر دارد ازتاریخ 18/04/1401 لغایت 25/04/1401 سه فقره از املاک مازاد خویش را از طریق مزایده و…

shape-sale-mozayede-150x150

مزایده املاک

شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام ) در نظر دارد ازتاریخ 1401/04/18 لغایت 1401/04/25 سه فقره از املاک مازاد خویش را از طریق مزایده و…