فهرست بستن
shape sale-mozayede

آگهی مزایده فروش قفسه بلدرچین

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد تعدادی قفس بلدرچین خود در استان البرز (کردان) را از طریق مزایده به فروش برساند.علاقمندان جهت شرکت در…

shape sale-mozayede

آگهی مزایده فروش 500 قطعه خروس

شرکت تولیدی مرغ اجداد زربال در استان مازندران در نظر دارد، تعداد 500 قطعه خروس جوان مازاد واحد مادر مشارکتی اجداد ارم واقع در فریم…

shape sale-mozayede

آگهی مزایده فروش پای مرغ تا پایان روز شنبه مورخ 1400/09/13

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد پای مرغ زرد نیمچه گوشتی و پای مرغ سفید(پاک شده) در استان مازندران تولیدی خود را از طریق…

shape sale-mozayede

مزایده کود مزرعه مرغ مادر در استان گیلان

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود را با وزن تقریبی 500 تن در استان گیلان را از طریق برگزاری…

shape sale-mozayede

مزایده مرغ مادر پایان دوره سلیاکتی

شرکت مرغ اجداد زربال در استان مازندران در نظر دارد، با توجه به اتمام دوره تولید گله نژاد راس مزرع مرغ مادر سلیاکتی به تعداد…

shape sale-mozayede

مزایده فروش مرغ و خروس پایان دوره تا تاریخ 1400/08/25

زنجیره تولید گوشت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ و خروس پایان دوره خود را واقع در استان گیلان با وزن تقریبی 150 تن…

shape sale-mozayede

آگهی مزایده فروش پرنده حذفی به وزن 4 تن

شرکت مرغ اجداد زربال در استان گیلان در نظر دارد پرنده حذفی خود را با وزن تقریبی 4 تن جهت کشتار از طریق مزایده به…

shape sale-mozayede

آگهی مزایده فروش پرنده حذفی به وزن 7 تن

شرکت مرغ اجداد زربال در استان گیلان در نظر دارد پرنده حذفی خود را با وزن تقریبی 7 تن جهت کشتار از طریق مزایده به…

shape sale-mozayede

آگهی مزایده فروش پای مرغ زرد و سفید تا پایان روز پنج شنبه مورخ 1400/08/20

شرکت مرغ اجداد معتبر تولیدی در استان مازندران در نظر دارد پای مرغ زرد نیمچه گوشتی و پای مرغ سفید(پاک شده) تولیدی خود را از…

shape sale-mozayede

آگهی مزایده پخت مازاد تا تاریخ 1400/08/01

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد پخت مازاد خود را در استان گیلان با وزن تقریبی 16تن از طریق مزایده به فروش برساند. علاقه…