فهرست بستن

مزایده فروش کود

شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام) در نظر دارد کود مزارع خود (واقع دراستان گیلان) با وزن تقریبی 1.200.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده به…

مزایده فروش مرغ و خروس حذفی

شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام) در نظر دارد مرغ و خروس حذفی خود (واقع دراستان گیلان) با وزن تقریبی 26.000 کیلوگرم از طریق برگزاری…

shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده فروش مرغ و خروس حذفی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ و خروس حذفی خود (استان مازندران) را با وزن تقریبی 9.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده به…

shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده فروش مرغ و خروس حذفی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ و خروس حذفی خود (استان گیلان) را با وزن تقریبی 13.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده به…

shape sale-mozayede

مزايده فروش خودرو

شرکت مرغ اجداد زربال ، در نظر دارد تعداد 25 دستگاه خودروي سواري متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند علاقمندان به…

shape sale-mozayede

مزایده سیستم کامل برودتی فریونی دست دوم

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد سیستم کامل برودتی فریونی دست دوم را که شامل( 4 دستگاه کمپرسور فریونی،3 دستگاه کندانسور فریونی، 1 دستگاه…

shape sale-mozayede

مزایده مرحله دوم ملک مازاد

شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام ) در نظر دارد ازتاریخ 18/08/1401 لغایت 25/08/1401یک فقره از املاک مازاد خویش را از طریق مزایده بفروش برساند…

shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده فروش کود

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود استان مازندران-تنکابن ( را با وزن تقریبی 000.500 کیلوگرم) از طریق برگزاری مزایده…

shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده فروش مرغ و خروس حذفی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ و خروس حذفی خود (استان فارس–سپیدان ) را با وزن تقریبی 75.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده…

shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده فروش کود

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود (استان فارس–سپیدان ) را با وزن تقریبی 700.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده…