فهرست بستن

آگهی مزایده فروش کود

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود استان مازندران-تنکابن ( را با وزن تقریبی 000.500 کیلوگرم) از طریق برگزاری مزایده…

shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده فروش مرغ و خروس حذفی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ و خروس حذفی خود (استان فارس–سپیدان ) را با وزن تقریبی 75.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده…

shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده فروش کود

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود (استان فارس–سپیدان ) را با وزن تقریبی 700.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده…

shape-sale-mozayede-150x150

آگهی مزایده

شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام ) در نظر دارد ازتاریخ 18/04/1401 لغایت 25/04/1401 سه فقره از املاک مازاد خویش را از طریق مزایده و…

shape-sale-mozayede-150x150

مزایده املاک

شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام ) در نظر دارد ازتاریخ 1401/04/18 لغایت 1401/04/25 سه فقره از املاک مازاد خویش را از طریق مزایده و…

shape sale-mozayede

آگهی مزایده فروش کود میان دوره

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود (استان مازندران –تنکابن) را با وزن تقریبی 250.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده…

shape sale-mozayede

آگهی مزایده فروش قفسه بلدرچین

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد تعدادی قفس بلدرچین خود در استان البرز (کردان) را از طریق مزایده به فروش برساند.علاقمندان جهت شرکت در…

shape sale-mozayede

آگهی مزایده فروش 500 قطعه خروس

شرکت تولیدی مرغ اجداد زربال در استان مازندران در نظر دارد، تعداد 500 قطعه خروس جوان مازاد واحد مادر مشارکتی اجداد ارم واقع در فریم…

shape sale-mozayede

آگهی مزایده فروش پای مرغ تا پایان روز شنبه مورخ 1400/09/13

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد پای مرغ زرد نیمچه گوشتی و پای مرغ سفید(پاک شده) در استان مازندران تولیدی خود را از طریق…

shape sale-mozayede

مزایده کود مزرعه مرغ مادر در استان گیلان

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود را با وزن تقریبی 500 تن در استان گیلان را از طریق برگزاری…