فهرست بستن

قابل توجه فعالان صنعت طیور

شرکت زربال قصد دارد فروش جوجه مازاد گوشتي خود را از طریق نمایندگان مجاز و به صورت آنلاین به فروش برساند لذا از متقاضیان درخواست میگردد ظرف مدت یک هفته در سایت زربال، مراجعه و در بخش درخواست نمایندگی ثبت نام نمایند. بدیهی است تحویل جوجه پس از اعتبارسنجی نمایندگان و عقد قرارداد انجام خواهد شد . دریافت تضامین مصوب شرکت از الزامات بوده و میزان جوجه براساس ظرفیت تولیدی تنظیم خواهد شد.

مطالب مشابه