فهرست بستن

آگهی مزایده خروس نژاد راس، تا پایان روز دوشنبه مورخ 1400/07/12

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد تعداد 4200 قطعه خروس نژاد راس 23 هفته (واکسن لارنگو دریافت نکرده است) مازاد بر نیاز گله های خود در استان مازندران را از طریق مزایده به فروش برساند. علاقه مندان جهت شرکت ...

آگهی مناقصه خرید یخساز (نوبت دوم)

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه یخساز پولکی دو منظوره آمونیاکی و فریونی با ظرفیت 20 تن با درام ثابت از جنس استیل و تیغه متحرک اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند از ...

آگهی مزایده پرنده حذفی میان دوره تا مورخ 1400/06/24

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد پرنده حذفی میان دوره خود را در استان گیلان با وزن تقریبی 15 تن جهت کشتار از طریق مزایده به فروش برساند. علاقه مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده، حداکثر تا ...

آگهی مناقصه خرید دیگ بخار

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت خرید یک دستگاه دیگ بخار 3/5 تن مورد نیاز (کارخانه‌دان) خود در آمل از طریق مناقصه اقدام نماید. از کلیه فروشندگان حقیقی و حقوقی فعال دعوت مینماید از تاریخ درج آگاهی به ...

مناقصه خرید انواع نایلون و پلاستیک

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به خرید انواع نایلون و پلاستیک مورد نیاز مصرفی خود در کشتارگاه فعال خود در مازندران، از طریق مناقصه اقدام نماید، از کلیه فروشندگان حقیقی و حقوقی فعال دعوت می‌نماید از تاریخ ...

مناقصه خرید یک دستگاه یخساز پولکی دو منظوره

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه یخساز پولکی دو منظوره آمونیاکی و فریونی با ظرفیت 20 تن با درام ثابت از جنس استیل و تیغه متحرک اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند از ...

آگهی مزایده مرغ و خروس پایان دوره تا مورخ 1400/06/10

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ و خروس پایان دوره خود را در استان فارس با وزن تقریبی 120تن جهت کشتار از طریق مزایده به فروش برساند. علاقه مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده، حداکثر تا ...

آگهی مزایده کود مزرعه مرغ مادر تا مورخ 1400/06/15

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود را در استان فارس با وزن تقریبی 1000 تن از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند، علاقه مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده حداکثرتا پایان روز ...

آگهی مناقصه عملیات عمرانی محوطه

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد عملیات محوطه سازی کشتارگاه صنعتی در دست احداث خود را در آمل از طریق مناقصه عمومی انجام نماید.متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته سابقه کاری، توان فنی و ...

مناقصه خرید کمپرسور اسکرو صنعتی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت خرید‌، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه کمپرسور اسکرو صنعتی با هوا دهی خروجی 6 متر مکعب در دقیقه فشار 10 بار اسکرو و قدرت 60 اسب بخار جهت کشتارگاه در دست ساخت ...

آگهی مزایده ضایعات مرغ بعد از کشتار تا پایان روز شنبه مورخ 1400/04/19

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد ضایعات مرغ بعد از کشتار خود را اعم از (روده مرغ، مرغ ضایعاتی، تلفات کشتار، اندرونه، پر، خون و ...) از طریق مزایده در استان مازندران به فروش رساند، علاقه­­مندان جهت شرکت و ...

آگهی مزایده کود مزرعه مرغ مادر تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1400/04/16

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مقداری کود مزرعه مرغ مادر خود را با وزن تقریبی 570 تن در استان مازندران را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند، علاقه مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده با ...

مناقصه سیستم تهویه

شرکت مرغ اجداد زربال جهت بهسازی سیستم تهویه ساختمان اداری خود در سه طبقه اداری با زیر بنای مفید 250 متر مربع هر طبقه در تهران به شرح ذیل از پیمانکاران حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت دعوت می‌نماید. ظرف 7 ...

آگهی مزایده مرغ‌ و خروس حذفی تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1400/04/09

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ‌ و خروس حذفی خود را در استان مازندران با وزن تقریبی 90تن جهت کشتار از طریق مزایده به فروش برساند. علاقه‌مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده، حداکثر تا پایان روز ...

آگهی مزایده مرغ‌ و خروس حذفی تا پایان روز یکشنبه مورخ 1400/04/06

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ‌ و خروس حذفی خود را در استان گیلان با وزن تقریبی 18تن جهت کشتار از طریق مزایده به فروش برساند. علاقه‌مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده، حداکثر تا پایان روز ...

آگهی مناقصه انجام عملیات ساختمانی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به انجام عملیات ساختمانی  در کشتارگاه خود واقع در استان مازندران شهرستان میاندرود از طریق مناقصه عمومی مطابق شرح و مشخصات موجود اقدام نماید . متقاضیان می‌توانند از تاریخ چاپ آگهی به ...

آگهی مزایده کود مرغ فارم های گوشتی تا پایان 1400/03/25

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مرغ واحدهای گوشتی خود را در استان مازندران در دوره شش ماهه با وزن تقریبی 4000 تن  از طریق مزایده به فروش رساند، علاقه­­مندان جهت شرکت و دریافت فرم مزایده و اطلاع ...

آگهی مزایده کود پایان دوره مرغ مادر تا تاریخ 1400/03/17

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مقداری کود مزرعه مرغ مادر خود را در استان گیلان با وزن تقریبی 1100 تن از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند، علاقه مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده با شماره ...

آگهی مزایده مرغ پایان دوره تا تاریخ 1400/03/09

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ‌های مادر پایان دوره خود را در استان گیلان با وزن تقریبی 120تن جهت کشتار از طریق مزایده به فروش برساند. علاقه‌مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده، حداکثر تا پایان روز ...

آگهی مناقصه انتخاب سرویس کارکنان

شرکت مرغ اجداد زربال از کلیه اشخاص حقیقی و پیمانکاران دارای امکانات جهت ارائه سرویس کارکنان این شرکت در منطقه نشتارود - شهرستان تنکابن دعوت می‌نماید جهت دریافت شرایط و مشخصات مسیرهای سرویس و جزئیات با تلفن‌های ذیل تماس حاصل ...

مناقصه خرید تجهیزات کشتارگاه (نوبت دوم)

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت خرید‌، نصب و راه اندازی 3 ردیف تجهیزات مورد نیاز کشتارگاه در دست ساخت خود واقع در آمل به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید واجدین شرایط از تاریخ چاپ ...

ساخت و نصب کمد رختکن البسه

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت ساخت کمد البسه و نصب آنها از جنس PVC جهت کشتارگاه در دست ساخت خود در آمل مطابق شرایط فنی موجود اقدام نماید. متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می‌توانند تا 14 فروردین ...

مناقصه راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق کشتارگاه در دست ساخت خود در آمل مطابق شرایط فنی موجود اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ آگهی ...

خرید تجهیزات سردخانه کشتارگاه

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت کشتارگاه واحد آمل خود نسبت به خرید یونیت کمپرسور 6 سیلندر و کندانسور تبخیری  مطابق مشخصات فنی موجود اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز جهت ...

آگهی نوبت دوم خرید و اجرای سیستم تصفیه خانه فاضلاب

آگهی نوبت دوم خرید و اجرای سیستم تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه جدیدالاحداث زربال متقاضیان از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه با تلفن‌های: 62874779-021 و 09108961369 تماس فرمایند. بازدیدها: 517

آگهی مزایده فروش کود مرغ واحد مادر

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مرغ واحد مادر خود را با وزن تقریبی 700 تن در استان مازندران از طریق مزایده به فروش رساند، علاقه­­مندان جهت شرکت و دریافت فرم مزایده و اطلاع از شرایط، حداکثر تا پایان ...

آگهی مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد اجرای عملیات نصب و راه اندازی سیستم تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه در دست احداث خود در آمل را مطابق شرایط فنی موجود و از طریق مناقصه عمومی انجام نماید. متقاضیان میتوانند از تاریخ ...

انتخاب پیمانکار قطعه بندی مرغ

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به واگذاری امور مربوطه به قطعه بندی و فرآوری مرغ کشتار روز خود در تهران اقدام نماید لذا متقاضیان جهت کسب اطلاعات تکمیلی با تلفن های 62874744 و 62874740 تماس حاصل فرمایند. بازدیدها: ...

فروش کود مرغ مادر پایان دوره تا پایان وقت اداری 99/11/08

شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام) در نظر دارد حدود 1.700 تن کود مرغ مادر پایان دوره خود را از طریق مزایده به فروش رساند. متقاضیان می­توانند به­ منظور بازدید از وضعیت کود (موجود در استان گیلان)، دریافت فرم شرکت ...

آگهی مناقصه اجرای اطاق سرد کشتارگاه طیور

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد راه اندازی و انجام عملیات اتصال اطاق سرد(چلینگ روم) به خط سورتینگ هوایی کشتارگاه صنعتی در دست احداث خود را  مطابق شرایط فنی مورد نظر در آمل از طریق مناقصه عمومی انجام نماید ...

آگهی مناقصه اجرای تجهیزات کشتارگاه طیور

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات کشتارگاه طیور در دست احداث خود را  مطابق شرایط فنی مورد نظر در آمل از طریق مناقصه عمومی انجام نماید . متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار این ...

آگهی مزایده فروش مرغ پایان گله تا روز شنبه 99/10/27

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ‌های مادر پایان دوره خود را با وزن تقریبی 160 تن جهت کشتار در استان مازندران از طریق مزایده به فروش برساند، علاقه‌مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده حداکثر تا پایان ...

آگهی مناقصه سردخانه

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد خرید تجهیزات و اجرای سیستم برودتی کشتارگاه صنعتی در دست احداث خود را در آمل از طریق مناقصه عمومی انجام نماید . متقاضیان می‌توانند از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته سابقه ...

آگهی مناقصه تصفیه خانه فاضلاب

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد خرید تجهیزات و اجرای سیستم تصفیه‌خانه کشتارگاه صنعتی در دست احداث خود را در آمل از طریق مناقصه عمومی انجام نماید . متقاضیان می‌توانند از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته سابقه کاری، ...

آگهی مزایده کود مرغی تا پایان وقت اداری ۹۹/۱۰/۰۳

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مقدار۵۰۰تن  کود مرغی خود را در استان مازندران از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند، علاقه‌مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده حداکثرتا‌ پایان روز چهارشنبه  مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۹۲۷۳۰۰ ...

آگهی مزایده کود مرغ واحدهای گوشتی تا پایان روز شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۲

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مرغ واحدهای گوشتی خود در استان مازندران را در دوره سه ماهه فصل زمستان با وزن تقریبی ۲۴۰۰ تن  از طریق مزایده به فروش رساند، علاقه­­ مندان جهت شرکت و دریافت فرم ...

آگهی مزایده مرغ‌های مادر پایان دوره تا پایان روز شنبه ۹۹/۰۹/۲۲

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ های مارد پایان دوره خود را با وزن تقریبی ۱۰۰ تن جهت کشتار از طریق مزایده به فروش برساند، علاقه مندان جهت شرکت و اطلاع رسانی از شرایط مزایده حداکثر تا پایان ...

آگهی مزایده کارتن و پلاستیک ضایعاتی تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

شرکت مرغ اجداد زربال در استان مازندران در نظر دارد مقداری کارتن ضایعاتی و پلاستیک ضایعاتی خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش می رساند، علاقه‌مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده حداکثر تا پایان روز چهارشنبه  مورخ ...

آگهی مزایده فروش تعدادی شانه کاغذی و کارتن حمل تخم مرغ

شرکت مرغ اجداد زربال در استان گیلان و مازندران در نظر دارد تعدادی شانه کاغذی و کارتن حمل تخم مرغ مستعمل خود را طریق برگزاری مزایده به فروش برساند، علاقه‌مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده حداکثر تا پایان ...

مزایده پای مرغ نیمچه گوشتی زرد تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۹۹/۰۸/۲۱

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد پای مرغ نیمچه گوشتی زرد خودرا به صورت فله در دوره یکساله در استان مازندران از طریق مزایده به فروش رساند. علاقه‌­مندان جهت شرکت و دریافت فرم مزایده و اطلاع از شرایط مزایده ...

آگهی مزایده پودر جوجه تا پایان وقت اداری ۹۹/۰۸/۱۵

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد پودر جوجه تولیدی خود در استان مازندران را با وزن تقریبی ۴۰ تن از طریق مزایده به فروش رساند. علاقه‌­مندان جهت شرکت و دریافت فرم مزایده و اطلاع از شرایط مزایده حداکثر تا ...

آگهی فروش کود مرغی تا پایان روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مرغ مادری پایان دوره خود در استان مازندران را با وزن تقریبی ۶۵۰ تن از طریق مزایده به فروش رساند. علاقه‌­مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده حداکثر تا پایان روز ...

آگهی مناقصه ۱۶۰۰ تن پوشال برنج از تاریخ ۹۸/۰۵/۰۸

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد  از طریق مناقصه نسبت به خرید میزان ۱۶۰۰ تن پوشال برنج در طول یکسال مطابق با شرایط مورد نظرجهت واحد زربال خود اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند پس ...

آگهی مزایده فروش کود مرغ پایان گله از روز سه شنبه ۹۸/۰۵/۰۱ لغایت ۹۸/۰۵/۰۶

شرکت مرغ اجداد زربال، کود مرغ‌ مادری پایان دوره خود را از طریق مزایده به فروش می‌رساند. علاقمندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده از روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۱ لغایت حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۶ با ...

آگهی مزایده مرغ‌های مادر پایان دوره از روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۱ لغایت ۹۸/۰۵/۰۶

شرکت مرغ اجداد زربال، مرغ‌های مادر پایان دوره خود را از طریق مزایده به فروش می‌رساند. علاقمندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده از روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۱ لغایت حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۶ با شماره ...

آگهی مزایده انواع تیرآهن، ورق، میلگرد و نبشی را در واحد چینه

آگهی مزایده انواع تیرآهن، ورق، میلگرد و نبشی را در واحد چینه شرکت اجداد زربال در نظر دارد مقدار تقریبی بیست تن انواع آهن آلات ضایعاتی شامل انواع تیرآهن، ورق، میلگرد و نبشی را در واحد چینه واقع در هشتگرد از طریق ...