فهرست بستن
JJ2

جوجه گوشتی

جهت تکمیل فرم به نکات ذیل توجه فرمایید:

1- حداکثر حجم فایل های قابل بارگذاری 1مگابایت است.

2- فایل های قابل بارگذاری pdf, jpeg و png می باشد.

3- تاریخ درخواست نوبت جوجه ریزی حداقل باید یک ماه پس از تاریخ زمان ثبت در نظر گرفته شود.

شما برای مشاهده و ثبت درخواست باید وارد سایت شوید.

اگر عضو هستید وارد سایت شوید.
اگر عضو نیستید ابتدا ثبت نام کنید.