فهرست بستن
JJ2

جوجه گوشتی

جهت تکمیل فرم به نکات ذیل توجه فرمایید:

1- حداکثر حجم فایل های قابل بارگذاری 1مگابایت است.

2- فایل های قابل بارگذاری pdf, jpeg و png می باشد.

3- تاریخ درخواست نوبت جوجه ریزی حداقل باید یک ماه پس از تاریخ زمان ثبت در نظر گرفته شود.

توجه

شما برای مشاهده این فرم باید وارد سایت شوید.

اگر عضو نیستید ابتدا ثبت نام کنید.