فهرست بستن

رویدادهای داخلی

جدیدترین نسخه اهداف عملکرد مرغ گوشتی برروی سایت بارگذاری گردید

آگهی عملیات عمرانی محوطه (نوبت دوم)

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد عملیات محوطه سازی کشتارگاه صنعتی در دست احداث خود را در آمل از طریق مناقصه عمومی انجام نماید.…

اطلاعیه استخدام

شرکت مرغ اجداد زربال جهت تأمین پرسنل مورد نیاز خود در استان‌های مازندران و تهران از میان واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت می نماید.…

فروش کارتن و شانه ضایعاتی – اعتبار فرم: 1400/05/12

کارتن ضایعاتی 2.330 عددشانه ضایعاتی 32.900 عدد

فروش کارتن و شانه ضایعاتی – اعتبار فرم: 1400/05/12

کارتن ضایعاتی 15.000 عددشانه ضایعاتی 110.000 عدد

رویدادهای خارجی

۱۳۹۹/۰۱/۱۳ – نمایشگاه مواد اولیه غذایی ویتنام Fi

نمایشگاه مواد اولیه غذایی ویتنام Fi تاریخ:۱۳۹۹/۰۱/۱۳ – ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ محل برگزاری: ویتنام – هوشی مین

۱۳۹۹/۰۵/۲۱ – نمایشگاه صنایع غذایی برزیل Anutec

نمایشگاه صنایع غذایی برزیل Anutec تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ – ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ محل برگزاری: برزیل – کوریتیبا

جدیدترین نسخه اهداف عملکرد مرغ گوشتی برروی سایت بارگذاری گردید

آگهی عملیات عمرانی محوطه (نوبت دوم)

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد عملیات محوطه سازی کشتارگاه صنعتی در دست احداث خود را در آمل از طریق مناقصه عمومی انجام نماید.…

اطلاعیه استخدام

شرکت مرغ اجداد زربال جهت تأمین پرسنل مورد نیاز خود در استان‌های مازندران و تهران از میان واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت می نماید.…

فروش کارتن و شانه ضایعاتی – اعتبار فرم: 1400/05/12

کارتن ضایعاتی 2.330 عددشانه ضایعاتی 32.900 عدد