فهرست بستن
تغذیه مرغان مادر گوشتی مدرن_Page_02

تغذیه مرغان مادر گوشتی مدرن

PAGE1

تغذیه و سلامت روده ها

مختصات تغذیه ای مرغ گوشتی راس۳۰۸-بهمن۹۳

مختصات تغذیه ای مرغ گوشتی

page1

مختصات تغذیه ای مرغ گوشتی بر اساس پروتئین تمام گیاهی

page1

مختصات تغذیه‌ای مادرگوشتی راس308

ارزیابی میزان آردینگی دان

ارائه طرح جدید الک به منظور ارزیابی سریع بافت فیزیکی دان در فارم‌های گوشتی:

دراین ابزار دیگر نیازی به ترازو جهت توزین نبوده، بلکه از طریق درجه‌‌بندی‌های موجود می‌توان درصد بخش‌های مختلف دان را محاسبه نمود.

فایل PDF آموزش استفاده از الک

نرم افزار ثبت محاسبات الک