فهرست بستن

ساخت و نصب کمد رختکن البسه

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت ساخت کمد البسه و نصب آنها از جنس PVC جهت کشتارگاه در دست ساخت خود در آمل مطابق شرایط فنی موجود اقدام نماید. متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می‌توانند تا 14 فروردین سال 1400 جهت دریافت اسناد مناقصه در تهران و آمل با تلفن‌های ذیل هماهنگ فرمایند62874779 و 09108961369  

بازدیدها: 800

مطالب مشابه