فهرست بستن

جلسات هماهنگی برگزاری مراسم روز کارگر

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه نهایی برگزاری مراسم روز کارگر جهت مباحث مرتبط با اجرای فرآوری و حوزه منابع انسانی در تاریخ دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ (روز کارگر) برگزار شد.

جلسه اول اجرای هرچه بهتر مراسم روز کارگر و مباحث جانبی با حضور مدیران مربوطه شنبه ۹ اردیبهشت ماه از ساعت ۲۰/۳۰ الی ۲۱/۳۰ شب برگزار شد.

مطالب مشابه