ارزیابی میزان آردینگی دان

ارائه طرح جدید الک به منظور ارزیابی سریع بافت فیزیکی دان در فارم‌های گوشتی:

دراین ابزار دیگر نیازی به ترازو جهت توزین نبوده، بلکه از طریق درجه‌ بندی‌های موجود می‌توان درصد بخش‌های مختلف دان را محاسبه نمود.

فایل راهنمای استفاده از الک

درصورت تمایل می‌توانید برای محاسبه نحوه توزیع اندازه ذرات دان از فایل اکسل زیر استفاده نمائید.

فیلم آموزشی روش استفاده از الک
{"popup_fix":"false"}

جزوات آموزشی تغذیه

PAGE1

مختصات تغذیه ای مرغ گوشتی راس308-بهمن93

page1

page1