فهرست بستن

ابلاغ فراخوان از شرکتهای دارویی و واکسن جهت همکاری و ثبت نام در وبسایت شرکت مرغ اجداد زربال

شرکت مرغ اجداد زربال بزرگترین زنجیره کامل تولید گوشت مرغ کشور در نظر دارد به دلیل رعایت اصل شفافیت در خرید و نیز رعایت حداکثری صرف و صلاح سهامداران نسبت به ثبت نام تأمین کنندگان دارو، واکسن و ضدعفونی‌های مورد نیاز واحدهای تولید خود( ظرف مدت 7 روز ) اقدام نماید. بدیهی است بعد از اتمام مدت ثبت نام تأمین کنندگان درسایت شرکت، سفارشات خرید و نیز مناقصه ها در سایت بارگزاری شده و نتایج نیز دریافت می‌گردد.

ابتدا در وبسایت شرکت عضو شوید، سپس فرم ثبت نام تأمین کنندگان را تکمیل نمایید.

مطالب مشابه