فهرست بستن

آگهی مناقصه نوبت دوم خرید سوزن کلیپس بسته بندی مرغ

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه خرید سوزن کلیپس بسته بندی مرغ از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید که تا 7 روز پس از تاریخ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: آمل کیلومتر 9 جاده آمل به چمستان کشتارگاه زربال واحد تدارکات مراجعه یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8 و 01143132657 داخلی 411 و 415 تماس حاصل نمایند. این شرکت در رد یا قبول پیشنهاد‌های ارائه شده مختار می‌باشد.

ردیفموضوعتعداد
1سوزن کلیپس5.148.000 عدد

مطالب مشابه