فهرست بستن

آگهی مناقصه داکت فن طولی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه و خرید داکت فن طولی از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از فروشندگان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید که تا 7 روز پس از تاریخ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: آمل کیلومتر 9 جاده آمل به چمستان کشتارگاه مرغ اجداد زربال امور تدارکات مراجعه یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8 و01143132657 داخلی 411 و 415 تماس حاصل نمایند. این شرکت در رد یا قبول پیشنهاد‌های ارائه شده مختار می‌باشد.

ردیفموضوعمقدار کالاواحد کالا
1داکت فن طولی 140*140450عدد
2داکت فن طولی 100*100425عدد

مطالب مشابه