فهرست بستن

آگهی مناقصه خرید گریس

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد جهت تهیه و خرید گریس EP2 طی سفارش خریدهای 32287 از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید که تا 7 روز پس از تاریخ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: آمل کیلومتر 9 جاده آمل چمستان کشتارگاه زربال امور تدارکات مراجعه یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8 و01143132657 داخلی 411 و415 تماس حاصل فرمایند. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادهای ارائه شده مختار می‌باشد.   

ردیفموضوعتعداد
1 بهران یاقوت EP2گریس بشکه10

مطالب مشابه