فهرست بستن

آگهی مناقصه خرید ترانسفر

شرکت مرغ اجداد زربال جهت خط کشتار کشتارگاه زربال نیاز به دو عدد ترانسفر

1- خط 1 (کشتار) به 2 (تخلیه اندرونه اتوماتیک)

2- خط 2 (تخلیه اندرونه اتوماتیک) به چلینگ روم دارد.

مطالب مشابه