فهرست بستن

آگهی مناقصه انجام عملیات ساختمانی

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به انجام عملیات ساختمانی  در کشتارگاه خود واقع در استان مازندران شهرستان میاندرود از طریق مناقصه عمومی مطابق شرح و مشخصات موجود اقدام نماید . متقاضیان می‌توانند از تاریخ چاپ آگهی به مدت  5 روز جهت دریافت اسناد مناقصه با تلفن‌های ذیل تماس حاصل فرمایند.

62874758 و 09108961369

بازدیدها: 536

مطالب مشابه