فهرست بستن

آگهی مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد اجرای عملیات نصب و راه اندازی سیستم تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه در دست احداث خود در آمل را مطابق شرایط فنی موجود و از طریق مناقصه عمومی انجام نماید. متقاضیان میتوانند از تاریخ چاپ آگهی به مدت ده روز کاری جهت دریافت اسناد منقاصه در تهران و آمل با تلفن‌های ذیل هماهنگ و اقدام فرمایند.

 آدرس1: تهران میدان توحید، خیابان نصرت غربی، شماره 1/25 تلفن 62874779

  آدرس‌2: آمل‌، جاده چمستان، کشتارگاه زربال تلفن‌: 01143132655 داخلی 411 – واحد تدارکات

بازدیدها: 843

مطالب مشابه