فهرست بستن

آگهی مزایده خروس نژاد راس، تا پایان روز دوشنبه مورخ 1400/07/12

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد تعداد 4200 قطعه خروس نژاد راس 23 هفته (واکسن لارنگو دریافت نکرده است) مازاد بر نیاز گله های خود در استان مازندران را از طریق مزایده به فروش برساند. علاقه مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده،حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ 1400/07/12 با شماره 62874733-021 حاصل فرمایند.

مطالب مشابه