فهرست بستن

آگهی مزایده کود مزرعه مرغ مادر تا مورخ 1400/06/15

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود را در استان فارس با وزن تقریبی 1000 تن از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند، علاقه مندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده حداکثرتا پایان روز شنبه مورخ 1400/06/15 با شماره تلفن 62874733-021 حاصل فرمایند.

مطالب مشابه