فهرست بستن

آگهی مزایده فروش کود

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود استان مازندران-تنکابن ( را با وزن تقریبی 000.500 کیلوگرم) از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند ، علاقمندان جهت شرکت در مزایده به سایت شرکت مرغ اجداد زربال به آدرس (https://www.zarbalgroup.com ) مراجعه و نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1401/06/27 اقداملازم مبذول فرمایند.عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 02162874734 حاصل فرمایید .

مطالب مشابه