فهرست بستن

آگهی عمومی دعوت به همکاری – متقاضیان خرید محصولات متفرقه

شرکت اجداد زربال در نظر دارد به دلیل ارتقای سیستم بازرگانی خود و رعایت اصل عدالت و شفافیت نسبت به ثبت نام و ارائه کد شرکت در مزایده به تمامی خریداران محصولات جانبی و فرعی خود اقدام نماید . لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان خرید (( کود پایان دوره )) شرکت درخواست میگردد از تاریخ آگهی به مدت دوهفته نسبت به مراجعه به سایت زیر و ثبت نام و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. بدیهی ست ثبت نام کنندگان پس از عقد قرارداد امکان حضور در مزایده آنلاین ((کود پایان دوره )) شرکت را دارند و شرکت از فروش این محصول به هر طریق دیگری معذور است.

مطالب مشابه