فهرست بستن

آگهی عملیات عمرانی محوطه (نوبت دوم)

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد عملیات محوطه سازی کشتارگاه صنعتی در دست احداث خود را در آمل از طریق مناقصه عمومی انجام نماید.

متقاضیان می‌توانند از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته سابقه کاری، توان فنی و امکانات خود را جهت ارزیابی کیفی به آدرس‌های زیر ارسال نمایند.

پس از انتخاب در بخش ارزیابی کیفی اسناد مناقصه تحویل شده و در مهلت 3 روز استعلام قیمت اخذ می‌گردد.

آدرس 1: تهران میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پ 29 شماره تلفن 62874779-021

 آدرس 2: آمل ، جاده چمستان ، کشتارگاه زربال شماره فاکس : 01143132655

مطالب مشابه