فهرست بستن

گفتگو دکتر مجید صنعتگر با کانال خبری کوثرآنلاین

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، دکتر مجید صنعتگر با کانال خبری کوثرآنلاین گفتگو کردند؛ ایشان ضمن توضیح مهمترین اقدامات شرکت مرغ جداد زربال نکات مهمی را حول توانمندی های شرکت بیان نمودند که مشروح آن در سایت سازمان اقتصادی کوثر آمده است.

مطالب مشابه