فهرست بستن

تشکیل قرارگاه جهادی هوشمند سازی در سازمان اقتصادی کوثر

به گزارش روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر: دکتر مهدوی فر سرپرست دفتر تحول اداری و هوشمندسازی، خبر تاسیس قرارگاه جهادی هوشمندسازی را با هدف انسجام بخشی به پیگیری ها و شتاب دهی به فرآیند هوشمندسازی شرکت های تابعه به خبرنگار کوثرآنلاین اعلام داشت.
روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال

مطالب مشابه