فهرست بستن

برگزاری جلسه بخش تولید

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه بخش تولید برگزار شد و ریز موضوعات ذیل در این جلسه بحث و بررسی شد:

ابلاغ و تشریح چارت جدید دپارتمان مرغ مادر با ایجاد ۵ منطقه

برنامه ریزی بابت جوجه ریزی های پیش رو در حوزه مرغ مادر و گوشتی

تعویض میکسر کارخانه دان

بررسی نحوه تعامل با مجموعه های جدید

مطالب مشابه