فهرست بستن

مزایده فروش خودرو در محل شرکت خوراک دام پارس

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، نماینده های حراست شرکت مرغ اجداد زربال در مزایده فروش خودرو در محل شرکت خوراک دام پارس، از ۱۲ لغایت ۱۹ آذر ۱۴۰۱ حضور تمام وقت دارند و تعداد شرکت کنندگان در مزایده ۷۳ نفرتعداد اعلام کنندگان قیمت؛ ۵۳ نفرتعداد پاکات دریافتی از اعلام کنندگان؛ ۱۴۶ پاکت میباشد.

مطالب مشابه