فهرست بستن

جوجه ریزی فارم مامطیر (شهر سیمرغ _کیاکلا مازندران)

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جوجه ریزی فارم مامطیر ۱ تعاونی 250 واقع در شهر سیمرغ بخش کیاکلا استان مازندران به ظرفیت 33500 قطعه پرنده در روز پنجشنبه به تاریخ 1401/09/17 صورت پذیرفت.
این واحد دارای هفت سالن پرورشی و دهمین واحد مشارکتی در طول 1/5سال اخیر می باشد که جوجه ریزی در آن انجام شده است.

همکاران پرتلاش شرکت در این بخش

مطالب مشابه