فهرست بستن

تقدیر از دکتر صنعتگر در جلسه شورای مدیران (سازمان اقتصادی کوثر)

مدیرعامل محترم شرکت مرغ اجداد زربال در راستای تلاش های صورت گرفته شده در جلسه شورای مدیران (سازمان اقتصادی کوثر) مورد تقدیر قرارگرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جناب آقای دکتر صنعتگر مدیرعامل محترم شرکت در جلسه شورای مدیران سازمان سازمان اقتصادی کوثر حضور یافت. این نشست که در تاریخ سه شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ همراه با حضور ویدیو کنفرانسی مدیران عامل شرکتهای تابعه برگزار شد؛ مدیرعامل محترم شرکت مرغ اجداد زربال در راستای تلاش های صورت گرفته شده مورد تقدیر قرارگرفتند. شرکت مرغ اجداد زربال که در زمینه فعالیت های مرتبط با هوشمند سازی به عنوان شرکت برتر پایلوت در زمینه های هوشمند سازی؛ واردات نهاده؛ صادرات محصولات و گسترش فعالیتهای مشارکتی در بین شرکت های تابعه سازمان مورد تقدیر واقع شد و مدیر عامل موسسه رویش کوثر از بابت مستند سازی و ارایه گزارش عملکرد بسیار مناسب ۴۴۴ روز تشکر ویژه نمود.

مطالب مشابه