فهرست بستن

 گزارش تصویری از نمایشگاه، افتتاح داشبود هوشمندسازی و رونمایی از سامانه بامک

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، داشبود هوشمند سازی در نمایشگاه افتتاح شد.

رونمایی از سامانه بامک در سازمان اقتصادی کوثر

همکاران بخش پشتیبانی که زحمات زیادی متقبل شدند.

رونمایی از سامانه مدیریت هوشمتد منابع کوثر

مطالب مشابه