فهرست بستن

کسب مقام نخست حراست شرکت مرغ اجداد زربال

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، در ارزیابی عملکرد حراست های تابعه سازمان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱، حراست شرکت مرغ اجداد زربال مقام نخست را کسب کرد.

جناب آقای نسبی مدیر محترم حراست شرکت مرغ اجداد زربال

جناب آقای نسبی

مدیر محترم حراست شرکت مرغ اجداد زربال

کسب مقام نخست ارزیابی عملکرد حراست های تابعه سازمان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ را به جنابعالی و همکاران ارجمند تبریک عرض نموده؛ توفیق روزافزون برای شما و همه همکاران محترم شرکت مرغ اجداد زربال را در تمامی حوزه ها خواستاریم.

روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال

مطالب مشابه